Sunday 25 October 2015

चंद्र आणि तू

चंद्र आणि तू,
असंच मनात विचार आला,
चंद्र सुंदर दिसतो की त्याहुन तू.....
आणि...
मग कळल,
तुला पाहून चंद्र नाय आठवत....
पण....
चंद्राला पाहिल की,
क्षणात आठवते स तू....

1 comment: