Wednesday, 11 June 2008

मी माझा चे विडंबन

अशी एक रात्र हवी ज्याला पहाट जोडलेली नाही
अशक्यातली गोश्ट नाही पण मीही आशा सोडलेली नाही

अशी एक बायको हवी जीला तोंड हे अंग नाही
अशक्यातली गोश्ट नाही पण देवानेही आशा सोडलेली नाही

तुला मी कधी शपथ घ्यायला लावत नाही
कारण तुझ्या वरचा विश्वास शब्दात मावत नाही

तुला मी कधीही वजन करायला लावत नाही
कारण तुझ्या शरीराचा व्यास इवल्याशा मशीनवर मावत नाही

जडावलेल्या पापण्या मिटायला तयार नव्हत्या
मोजायच्या म्हट्ल्या तर चांदण्याही फ़ार नव्हत्या

जडावलेल्या पापण्या मिटायला तयार नव्हत्या
हीच्या घोरण्याच्या सीमा पार करायला तयार नव्ह्त्या

******
http://www.davbindu.com

3 comments:

  1. hii i am prateek dixit from nashik..i am a blogger,webdesigner and a free lancer..actually i am planning something big for nashik bloggers..so plz contact me at dixitprateeks@gmail.com..
    and yes ur blog is indeed v nice..

    ReplyDelete
  2. hii i am prateek dixit from nashik..i am a blogger,webdesigner and a free lancer..actually i am planning something big for nashik bloggers..so plz contact me at dixitprateeks@gmail.com..
    and yes ur blog is indeed v nice..

    ReplyDelete