Monday, 28 July 2008

विनोद

बाबा : ताजमहाल कुठे आहे?

बेटा : ठाऊक नाही...

बाबा : अरे, जरा घर सोडून बाहेर फिरत जा. ठीक आहे, मला सांग, लाल किल्ला कुठे आहे?


बाबा : बोंबला, इतकी साधी माहिती नाही तुला. जरा घर सोडून बाहेर फिरत जा. बरं, इतकं तरी सांगू शकशील की जयललिता कोण आहेत?

बाबा : अरेरे, कसं होणार तुमच्या पिढीचं? जरा घर सोडून बाहेर फिरत जा.

बेटा : मला तुम्ही सांगा, तुम्हाला रामलाल कोण आहे?

बाबा : रामलाल... अं... नाही ठाऊक.

बेटा : जरा वेळेवर घरी येत जा!!!!


1 comment: