Tuesday, 9 September 2008

Marathi Kavita : तु होशील का?

मार्ग माझे खुंटलेले
दिशा तु होशील का?

स्पर्श माझे वाळलेले
चेतना तु होशील का?

डॊळे माझे भरुनी आले
फक्त अश्रु तु होशील का?

ह्रिदय माझे थांबलेले
स्पंदने तु तयाची होशील का?

बिंब माझे विस्कटलेले
प्रतिबिंब तु माझे होशील का?

सुर माझे हरवलेले
जिवन गाणे माझे तु गाशील का?

एकटाच आहे मी
मज साथ तु देशील का ?

गुलाब माझा सुकलेला
तरिही सुंगध तु त्याच होशील का?

सांग प्रिये सांग तु होशील का
ह्या वेड्याजिवाला आपलसं करशील का?

आता खरोखरी शब्द माझे संपलेले
म्हणूनी माझी कविता तरी तु होशील का?

No comments:

Post a Comment