Friday, 3 October 2008

Marathi Kavita : शुन्य कर्म ...

मानवासारखा ज्याचा व्यवहार नाय
कर्म शुन्य त्याला अर्थच नाय || धॄ ||

बोलायला बोलतोय प्रेमळ वाणी
क्रोधाचे घर पण बसलय मनी
वाचाळता क्रियेविण व्यर्थच जाय
कर्म शुन्य त्याला अर्थच नाय || १ ||

मोठेपणा आणि स्वार्थापायी
करील कुणी जर पुण्याई
ढोंगी वॄत्ती खरी भक्तीच नाय
कर्म शुन्य त्याला अर्थच नाय || २ ||

ज्ञानाची ज्योत कोण पेटवितो
अज्ञान सारे कोण मिटवितो
माणसाला माणूस कोण बनवितो
कर्म करायला कोण शिकवितो || ३ ||

शोधलं तर उत्तर सापडणार हाय|
कर्म शुन्य त्याला अर्थच नाय ||

No comments:

Post a Comment