Wednesday, 15 October 2008

Marathi Kavita : तुझ्या मैत्रीची सावली....

सावली...
तुझ्या चेहऱ्याची सदैव दिसे नजरेत मला

सावली...
तुझ्या शब्दांची सदैव आठवे भुतकाळ मला

सावली...
तुझ्या हाताच्या स्पर्शाची सदैव जाणवे खांद्यावर मला

सावली...
तुझ्या एका हाकेची सदैव धिर दीई मला

सावली...
तुझ्या हास्याची सदैव हसवी मला

सावली...
तुझ्या सुखाची सदैव आनंदात ठेवी मला

सावली...
तुझ्या दुःखाची सदैव अश्रु देई मला

सावली...
तुझ्या अस्तित्वाची सदैव सोबत नेई दुर मला....

आनंदाचे सारे क्षण एकमेकांकडे हसत बघताना
आयुष्यातले सारे क्षण तुझ्या मैत्रीच्या सावली सोबत जगताना....

1 comment: