Friday, 7 November 2008

Marathi Joke : संता बार मध्ये

संता बार मध्य मध्ये दारू पिता पिता रडात बसला होता. बंता ने विचारले, 'काय झाले?'


संता म्हानाला, 'अरे जिचा विसर पडावा म्हणुन दारू ढोसतोय, त्या पोरीचे नाव आठवत नाहिये यार!!!' 

No comments:

Post a Comment