Sunday, 30 November 2008

Marathi Kavita : प्रेम भावना


नजरेत जे सामर्थ्य आहे
ते शब्दाना कसे मिळणार
पण प्रेमात पडल्याशिवाय
हे तुम्हाला कसे कळणार
जीवनात काहीतरी मागण्यापेक्षा
काहीतरी देण्याता महत्व असत्,
कारण मागितलेले स्वार्थ अन् दिलेले प्रेम असत्
शब्दानी कधीतरी माझी चौकशी केली होती
मला शब्द नव्हे
त्यामागची भावना हवी होती

No comments:

Post a Comment