Tuesday, 30 December 2008

Marathi Kavita : जीवन हे असचं असतं

जीवन हे असचं असतं
इथे सुखापेक्षा दु:खच जास्त्त असते
तरीही जगण्याची उमेद संपत नाही
जीवन म्हणजे काय असतं
सप्तरंगी इंद्रधनुष्याप्रमाणे हे
रंगीत स्वप्न असतं
जे सत्यात नाही उतरलं
तरी नुसतं पहायला देखील सुखद वाटतं
जीवन हे असचं असतं
जिथं समजत असलं
तरी उमजत मात्र काहीच नसतं
ज्यात कमवायचं असतं आणि गमवायचं देखिल असतं

No comments:

Post a Comment