Wednesday, 14 January 2009

मकर संक्रातीच्या हार्दीक शुभेच्छा!!!

 


तुम्हा सगळ्यांना मकर संक्रातीच्या हार्दीक शुभेच्छा!!!
तिळ्गुळ घ्या, गोड गोड बोला...

स्नेह आपुला तिळातिळाने व्रुद्धिंगत व्हावा
स्वभावातला पाक साखरी त्यावरी चढावा
एकमेका द्यावा घ्यावा, गोड काटेरी हलवा
विश्वशांतीचा मेवा असला सकलांनी खावा

No comments:

Post a Comment