Wednesday, 7 January 2009

Marathi Joke : लग्नाचा २५ वा वाढदिवस

जाबुवंतराव पाटीलांचा लग्नाचा २५ वा वाढदिवस लवकरच येणार होता.  ऑफिसातल्या एकाने त्यानां विचारले, "तुम्ही लग्नाच १ ला वाढदिवस कसा साजरा केला होता?"

"मी माझ्या बायकोला घेऊन हवाई बेटावर गेलो होतो."

"वाव... हौ रोमअँटिक, आता लग्नाच्या २५ वा वाढदिवसाला काय करणार आहात?"

"तिला परत घेऊन यावे म्हणतोय..."

2 comments:

  1. HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
    HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
    HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
    BUS ZALE POT DUKHALE

    ReplyDelete