Monday, 22 June 2009

Marathi Kavita : मला बघायच होत...

मला बघायच होत...
तुझ्या त्या बोलक्या डोळ्यात बघायच होत....

तुझ्या डोळ्यात बघून....
तुझ्या स्वप्नांच जग मला बघायच होत...

मला बघायच होत...
तूला तुझ्या गालावर आलेल्या बटे ला मागे करताना बघायच होत...

मला बघायच होत..
तुझ्या त्या गोड हसण्याला न्याहालुन बघायच होत..

तू रुसल्यावर
तुला लाडे गोडे लाउन तुला मनवायच होतं...

भेटायला आल्यावर..
मागुन हळूच येउन तुला घाबरवायच होतं..

तुझ्या गळ्यात...
माझ्या नावाच मंगलसूत्र घालायच होतं..

मला बघायच होत......
माझ्या आई बाबांची काळजी घेताना मला बघायच होत..

आपल्या दोघांच्या स्वप्नाना
वास्तवात आणायच होत..

तुझ्या नावापुढे....
लागलेल माझ नाव मला बघायच होतं..

तुझ्या कुशीत आपल छोटस बाळ...
तोंडात बोट घालून झोपलेल बघायच होत...

पण नियतीला काहीतरी वेगलच मान्य होतं..
नशिबात काहीतरी वेगलच लिहून ठेवल होत..

हे सार विधिलिखित होतं..
त्याच्या पुढे आमच थोडी ना चालणार होत..

पण आमच प्रेम खर होतं..
ह्यातच सर्व काही होतं..

पण खरच ग आपल्या स्वप्नाना..
वास्तविकतेची जोड़ देऊन मला बघायच होत..

मला बघायच होतं ग... मला बघायच होत..

No comments:

Post a Comment