Monday, 22 February 2010

Marathi Kavita : हल्लीच्या पोरी

हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत
हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत

'ईश्य' म्हणून मान खाली घालताच नाहीत
हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत

"नवीन ड्रेस का ग?"विचारलं तर येतो त्यांना संशय
"नाही रे जुनाच" म्हणून बदलतात त्या विषय.

नकट्या रागावर लटका राग दिसतच नाही
हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत

मी घाऱ्या डोळ्यांचे कौतुक करावे
मग तिनेही गालात खुदकन हसावे
कसले काय, आजकाल गालांना खळ्या पडतच नाहीत
हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत

उद्या घोड्यावर होऊन स्वार येईल एक उमदा तरुण
"होशी का ग माझी राणी ?"विचारेल हातात हात घेऊन
गोड गोड स्वप्ने यांना आता पडतच नाहीत
हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत

पोरं लग्नाची झाली म्हणून घरी आईबाप काळजीत
'माझा नवरा मी केव्हाच शोधलाय' त्या दिक्लेअर करतात ऐटीत
घरून होकारासाठी थांबतच नाहीत
हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत.

पेपरात आलेली कविता त्यावर मी केलेले प्रतिउत्तर

हल्लीच्या पोरी

आजकालची पोर पोरीं वरची नजर हटवतच नाहीत
पोरींनी इश्य ... म्हणून मान खाली घातली तर
मान वर काढता येणारच नाही
म्हणून हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत

आत्मविश्वास आणि हुशारीने खुलते मुलींचे लावण्य
म्हणून जुने ड्रेस हि नवीन दिसतात त्यांच्यावर नगण्य
म्हणूनच कोणी "नवीन ड्रेस का ग?" विचारलं तर येतो त्यांना संशय
मग स्वतःच्याच सौंदर्याचे काय कौतुक करावे म्हणून बदलतात त्या विषय
लावण्य साज श्रुंगार आहेत दागिने जरी स्त्रीचे तरी
त्याच्याच मागे राहून स्वतःचे अस्तित्व मूली गमावत नाहीत
म्हणून हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत

हल्लीची पोरं एकीवर प्रेम करून थांबतच नाहीत
तुझे गाल गुलाबी आणि तुझे घारे डोळे
तुझे ओठ लाल आणि केस तुझे कुरळे
असे कौतुक पोरांकडून आता पोरींना नवीनच नाही
म्हणून हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत

घोड्यावरून येणाऱ्या राजकुमाराचे स्वप्नं जरी सुंदर
तरी वास्तव पाहता ते झाले आहे धूसर
हल्लीची पोर बाईक वरून खाली उतरतच नाहीत म्हणून
घोड्यावरून येणाऱ्या राजकुमाराची स्वप्न पोरी पाहताच नाहीत
आणि हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत

पोरं लग्नाची झाली तरी आता आईबाप काळजीत पडतच नाहीत
कारण हल्लीच्या पोरी आई-बापावर ओझं बनतच नाहीत
स्वकर्तुत्वाने व हुशारीने त्या आर्थांजन करतात आणि
स्वखर्चासाठी इतरांवर अवलंबून राहातच नाहीत
म्हणून हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत

-- 

Bhagyashree

6 comments: