Wednesday, 12 May 2010

Marathi kavita : वळवाची सर

वळवाची सर
वळवाची सर
आली झरझर
मन चिंब झालं
त्याला फुटला पाझर

वळवाची सर
तिनं केलं गार गार
तिला घरट्यात घेण्या,
म्या बी उघडिल दार.

वळवाची सर
तिला कायली सोसना.
भिजउन गेली
भग्न कोरड्या मना.

वळवाची सर
आली तशी गेली.
जाता जाता वेडी
उभ्या पावसात न्हाली.

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment