Wednesday, 27 March 2013

धुलिवंदनाच्या हार्दीक शुभेछा . . .

भुई भेगाळली... आतुन-आतुन तहाणलेली...
करपलेल्या मना... आस थेंब अमृताची!
रंगायला आज... धुळवड ही आली...
वाचवू जीवन... ठेवु जाणीव रापल्या जीवाची! स्रोत : सकाळ वृत्तपत्र

1 comment: