Monday, 9 December 2013

Marathi kavita : वेड मन

खरच मन किती वेड असत,
कधी हसत कधी रुसत.
कधी कधी ते,
आपल्याकडेही नसत.
फिरत असत इकडे - तिकडे ...
हव ते मिळ्वन्यासाठी,
खरच मन वेड असत ...
पण का???
का??
जे हव असत
ते कधीच मिळ्त नसत????
पण,
जे मिळत नसत तेच का हव असत???
खरचं का मन् वेड् असत्????.

No comments:

Post a Comment