Thursday, 29 May 2008

उखाणे भाग १

१) चांदीच्या ताटात ठेवले होते गहू

लगनच झाले नाही तर नाव कसे घेऊ

२) कालच चित्रपट पाहिला नाव त्याचे सायको

फाल्गुन रावांचे नाव घेते गणपतरावांची बायको

३) लग्नाच्या पंगतीत घेतला उखाना खास

आणि गणपतरावांच्या घशात अडकला घास

४) गुलाबाच्या काळी ला बाकुळीचा त्रास

गणपतराव बनले माझ्या आयुष्याचा त्रास

५) एक होती चिऊ एक होती काऊ

गणपतरावांचे नाव घेते डोके नका खाऊ...

६) अंगणात पेरले पोतेभर गहू

यादी आहे मोठी कुणा कुणाचे नाव घेऊ।

७) तळ्यातल्या चिखलात लाल लाल कमळ उमळले

गणपतराव खाड्यात पडले, त्यांना दुसरने काढले

८) आलीकडे अमेरिका पलीकडे अमेरिका

नाव घ्यायला सांगू नका मी आहे कुमारिका

No comments:

Post a Comment