Monday, 26 May 2008

ती वेळ

प्रत्येकाच्या आयुष्यात

केव्हा ना केव्हा

अशीही एक वेळ येतेच

जेव्हा तुमची बायको

तुमच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवू लागते...

त्याचा अर्थ तुम्ही अगदी संत झालात असा होत नाही,

तर वयोमानाप्रमाणे तुमची 'पारखी नजर' कमजोर झाली आहे

आणि हे तिच्या लक्षात आलं आहे, एवढाच त्याचा अर्थ!!!!!


No comments:

Post a Comment