Wednesday, 30 July 2008

शब्द

शब्दात जगताना
शब्दच सर्वस्व बनते
विसर पडतो वास्तविक जगाचा
शब्दातच मन रमते

शब्दच मनाशी भांड्तात
हळूच मग कागदावर सांडतात
शब्दच बनतात खरा सखा
साथ देतात सुख अन दु:खा

शब्द कधी होतात
पावसाची धार
कधी होतात वार्‍याची
झुळुक गार
कधी गोंजरतात मनाला
हळूवार स्पर्शानी
कधी जखमी करतात
धारदार शस्त्रावानी


--चेतन बच्छाव

No comments:

Post a Comment