Sunday, 26 October 2008

रात्र अंधारची

रात्र अंधारची 
किंव्हा अंधार रात्रीचा
अर्थ एकच असला तरी फरक आहे शब्दांचा  

No comments:

Post a Comment