Tuesday, 28 October 2008

दिवळिच्या हार्दिक शुभेच्छया

यशाची रोशनि , कीर्तीचे अभ्याणग्या स्नान, मनाचे लक्ष्मी पूजन, समाधानाचे फराळ, प्रेमाची भूबीज अशा या मंगल प्रसंगी तुम्हाला दिवळिच्या हार्दिक शुभेच्छया...

No comments:

Post a Comment