Thursday, 20 November 2008

Marathi Sher : शेर

मला ही जिंदगानीची नशा आता पुरे झाली,
जराशा झिंगण्यासाठी कधी मी पीतही नाही


मी क्षमा केल्यावरीही हाणली चपराक त्याने!!!
काय माझ्या मालकीचा एकसुद्धा गाल नाही ?

1 comment: