Tuesday, 18 November 2008

Marathi Joke : सरदारजी आणि डॉक्टर

एक सरदारजी डॉक्टर कडे गेला. त्याचे दोन्ही कान भाजलेले होते. डॉक्टरांनी विचारले, "काय झाले सरदारजी?"


सरदार : काही नाही. मी कपड्यांना इस्त्री करत होतो की मधेच फोन वाजला.

डॉक्टर : मग काय झाले?

सरदार : मी चुकुन फोनएवजी हातातली इस्री कानाला लावली. म्हणून माझा एक कान भाजला.

डॉक्टर : कोणाचा फोन होता?

सरदार : तो एक रोंग नंबर होता.

डॉक्टर : पण दुसरा कान कसा भाजला?

सरदार : त्या मूर्खाने मला परत फोन केला...

No comments:

Post a Comment