Thursday, 8 January 2009

Marathi Joke : अभिनेत्री

'मुलगा वारंवार गॅरहजर राहतो' या कारणासाठी मुख्याधापकानी हॉलिवुड मधील एका अभिनेत्रिला भेटायला बोलावले. 'बाई तुमचा मुलगा फारवेळा कारण न देता गॅर्हजर राहतो, याचे काही स्पष्टीकरण देउ शकता का?' यावर ती अभिनेत्री म्हणाली, 'काय करणार सर, माझ्या लग्नाला तोहजर नसेल तर ते वाईट दिसेल ना? त्यामुळे त्याला नाईलाजाने शाळा बुडवावी लागती. '

No comments:

Post a Comment