Thursday, 8 January 2009

Marathi kavita : मुलगी

असेल का रे मुलगी अशी???
नावात जीच्या सुगंध दरवळे
हास्यात जीच्या खुशी
बघुन जीला खुलतिल कळ्या
असेल का रे मुलगी अशी??????


ओंठ जीचे गर्द गुलाबि
नयण जीचे असे शराबि
शब्दांत जीच्या अम्रुताचि गोडी
खरचं असेल का रे मुलगी अशी???


चेहर्‍यावर जीच्या वसे शांतता
ओठांवर स्मित हास्य
बघुन जीचे लावण्य सुंदर लाजेल तो "चंद्र"
खरचं असेल का रे मुलगी अशी????


विचारांत जीच्या पवित्रता वसे
आचरणांत संस्कृती
नम्रता जीच्या नसणसांत भिनली
सांग मना सांग खरचं असेल का रे मुलगी अशी ???

2 comments: