Wednesday, 4 February 2009

Marathi Kavita : दोन पाखरे

छान ते समोरचे झाड
त्याच्या झुकलेल्या फांदीवर बसुन
दोन पाखरे नेहमी किलबिल करायची
आणि तुलाही सवय झालेली
त्यांच्यात आपल्याल पहायची
असं आपलं नेहमीच सांगणं
आपलेही असेल असच एकच घरटं
झाडांच्या झुल्यावर झुलत राहणारं
पण तुझ्या हजार प्रश्नांवर
माझं नेहमीच गप्प राहणं कारण
एका फांदीवरच्या त्या पाखरांचं
घरटं मात्र एक नव्हतं
आपल्या दोघांची ही साथ
अशीच होती कारण ते प्रेम नव्हतं !!!


1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete