Tuesday, 3 March 2009

Marathi Joke : कारणे द्या

कारणे द्या :

प्रश्न :- गांडूळ शेतकऱ्याचा मित्र आहे.
उत्तर :- शेतकरी शेतात एकट्याने राबतो आणि गांडूळ त्याच्याशी गप्पा मारते, म्हणून.


प्रश्न :- उन्हाळ्यात दिवस मोठा तर थंडीत लहान असतो.
उत्तर :- एखादी गोष्ट तापविल्याने प्रसरण पावते. उन्हाळ्यात तापमान जास्त असल्याने दिवस प्रसरण पावून मोठा होतो, तर थंडीत त्याउलट लहान होतो.

1 comment: