Thursday, 16 April 2009

Marathi Kavita : खरी मैत्री

तुमच्या दोघात काही आहे. अस माझं म्हणणे नाही..
पण काहीच नाही असं सुद्धा वाटत नाही..
मला दिसताय तुमच्यात असलेला..
मैत्री च नातं.. जे कधी असता का हो खोटं???
मैत्रीच नाटक करतानाही कैक लोक फसतात..
नाटक नाटक म्हणू खरी मैत्री करून बसतात..

-
कवि : विनायक Make Money

No comments:

Post a Comment