Monday, 13 July 2009

Marathi Kavita : मला तु हवी होतीस

मला तु हवी होतीस
साथ हवी होती मला तुझ्या सोबतीची
सम्पुर्ण आयुष्य जगण्यासाठी
हे जग जिंकण्यासाठी
साथ हवी होती मला तुझ्या सोबतीची
कवेत निवांत झोपण्यासाठी
थोडे तुझे... माझे वाटुन घेण्यासाठी
साथ हवी होती मला तुझ्या सोबतीची
मन आपली मोकळी करण्यासाठी
सुख... दुःखाचे अश्रु गाळण्यासाठी
साथ हवी होती मला तुझ्या सोबतीची
फुलातील मध चाखण्यासाठी
काहीसे मलाच समजुन घेण्यासाठी
साथ हवी होती मला तुझ्या सोबतीची
पावसात भिजत जाण्यासाठी
पावसात पडलेल्या गारा वेचण्यासाठी
साथ् हवी होती मला तुझ्या सोबतीची
संसार आपला थाटण्यासाठी
माझ्या मुलाची आई होण्यासाठी

No comments:

Post a Comment