Saturday, 6 March 2010

Marathi Kavita : निसर्ग १

आवडतं त्यांना
वाट काढत जायला झाडातुन

नदीचे घाट जाताहेत
वाहत निसर्गाच्या डोहातून

आणि पाणवठ्यापाशी
उभी आहेत दुतर्फ़ा
असंख्य हिरवीगार कुरणं...
तिच्या रक्षणाखातीर..

नदी म्हणे बदल्यात त्यांना देते
बहरलेलं हिरवेपण

आणि पाऊस बसतो त्यांवर
मांडून टिंबाचा खेळ

एका घरचे नसले तरी आहेत
एकाच कुटुंबातील सारे

- राज

No comments:

Post a Comment