Thursday, 31 January 2013

Marathi Kavita : वेदना

वेदना फक्त हृदयाचा आधार
घेऊन सामावल्या असत्या

तर कदाचीत कधी
ङोळेभरून येण्याची वेळ
... आलीच नसती

शब्दांचा आधार घेऊन जर
दूखः व्यक्त करता आले असते

तर कदाचीत कधी "अश्रूंची"
गरज भासलीच नसती.....

कवि : ________

No comments:

Post a Comment