Wednesday, 20 August 2008

Marathi Kavita : मिळत नसते मागून ...

पुन्हा पुन्हा तेच सागेन
गीत माझे गाउ नकोस...
तेच शब्द तोच ताल
पुन्हा पुन्हा धरू नकोस...

मन माझे जपण्यासाठी
तेच सूर छेडू नकोस...
दिले नाही प्रेम म्हणून
उगीच रागे भरू नकोस...

मिळत नसते प्रेम मागून
उगीच आसु गळु नकोस !!!


कवी : चेतन बच्छाव
भ्रमण ध्वनी : ९८६०१०११३२

No comments:

Post a Comment