Thursday, 21 August 2008

Marathi Kavita : अर्ध्यसत्य ठरले ते

कळत होते जवळ येताना
की हे सुख क्षणिक आहे
वळत नाही अजूनही
की हे दु:ख क्षणिक नाही

तू म्हनालीस मी
तुला कधी विसरणार नाही
मी म्हणालो
मीही कधी तुला विसरणार नाही

अर्ध्यसत्य ठरले ते
कारण मी तुला विसरलोच नाही...

No comments:

Post a Comment