Thursday, 21 August 2008

Marathi Joke : संता बंता ( Doctor )

बंता : काय रे तू तर डॉक्‍टरला भेटायला जाणार होता ना, मग त्याचे काय झाले.

संता : अरे यार उद्या जाईल, आज थोडी तब्ब्यत खराब आहे.

No comments:

Post a Comment