Tuesday, 26 August 2008

Marathi Kavita : उशीर झाला हे तुला कळण्यासाठी...

उशीर झाला हे तुला कळण्यासाठी...

का तुझा विचार आला पुन्हा छळण्यासाठी
का असा थांबुन गेलो जरा वळण्यासाठी...

भुललो ना मी कधी कोणत्याच अमिषाला
दिला होता तुला 'तो' शब्द पाळण्यासाठी...

वाचले असतेस तु कधी पान माझ्या मनाचे
नसता का तुझा विचार आला पुन्हा छळण्यासाठी
का असा थांबुन गेलो जरा वळण्यासाठी...

उशीर झाला हे तुला कळण्यासाठी...

-
Sagar Sawant

1 comment: