Saturday, 15 November 2008

Marathi Kavita : थवा...

जिकडे-तिकडे माणसांचा...
मोकाट सुटलेला थवा आहे.
पण मला थव्यातून जायचं नाही,
माझा मार्ग थोडा नवा आहे.
-
Sagar Sawant

No comments:

Post a Comment