Saturday, 15 November 2008

Marathi Kavita : निरोप

तुला आठवतो सखे
तुला साठवतो सखे
तुझ्या डोळ्यात मी अश्रु
एक दाटतो गं सखे

तुझी माझी आठवण
त्या झाडाची गं खुण
लाजले गं डोळे
पाहुन पहीलं चुंबन

ठेच लागता पायाला
जीव कळवळे तुझा
धाप लागता तुला
प्राण अडकतो माझा

तुझी याद येते खुप
क्षण जुने आठवुन
माझ्या पापणीच्यासवे
निरोप धाडते गं मनं.........

1 comment: