Sunday, 14 December 2008

Marathi Joke : पती पत्नी

एका कोर्टात पत्नी विरूध्द घटस्फोटाची केस चालू असते. पतीचे वकील तिला विचारतात की, तू तुझ्या पतीची फसवणूक केली काय?
पत्नी सांगते : मुळीच नाही, उलट पटीनेच माझी फसवणूक केली. दौरवरून तीन दिवसात परत येतो म्हणून सांगितले व पहिल्याच दिवशी रात्री १२.०० ला ते परत आले. ही माझी फसवणूक नाही का?

No comments:

Post a Comment