Wednesday, 15 July 2009

Marathi Kavita : पाऊसरुपी तू...

अशाच एका संध्याकाळी, पावसाशी भेट झाली
थोडं मी बोललो, अन् लगेच जवळीक झाली...

तो नेहमी नवा असतो, नव्या नव्या गोष्टी सांगतो
माझं मन जाणून घेण्यासाठी, नेहमीच हट्ट मांडतो...

मी ह्मणालो नको करु पर्वा माझी, मी तुला काय देणार
गरजत गरजत तो ह्मणाला, मी नाही कधीच मागणार...

आजही तो मागत नाही, मनातील दुःख दाखवत नाही
पण सुख-दुःखात माझ्या, मला कधीच एकटं सोडत नाही.......

कवी-- लिनेश

No comments:

Post a Comment