Thursday, 28 July 2011

Marathi Kavita : वात्सल्य

विहगा विहार करी गगनात
विहंग अवलोकनही करुनी
स्वच्छान्दाने घेई भरारी
निर्भय होई मनात

स्वपंखांच्या बल सामर्थ्ये
पवनावारी आरूढ होऊनी
गतिमान अवकाशात

ध्येयपूर्ती तुजप्रती लाभूनी
यशप्राप्ती जवळी हि असुनी
येई तू घरट्यात

असती आप्तजन वाट पाहत
भाव प्रेमळ असे मनात
वत्सलता नयनात

ऋणानुबंधाची हि नाती
जपुनी ठेवी हृदयात
सुखी होशील जीवनातकवि : _____No comments:

Post a Comment