Thursday, 19 April 2012

Charoli : चारोळी

प्रेमाची ही अनामिक ओढ
मनाला खुप चकवते
अशीच अवेळी का रे
ती डोळे मिचकवते

तिची अदाच आहे
अशी करुण जाते घाय़ाळ
बोलनेच तिचे रे
बघ किती आहे मघाळ

तिचा हाच इशारा
समजला नाही वेळीच
काय करु आता
हरवली ती कळीच

माझ तर आहेच
नेहमी विरघळणे
पण तिलाच का
नाही हे कळणे
कवि : मृदुंग

No comments:

Post a Comment